For de yngste

Giv dit barn glæde med musik. Musik er med til at stimulere dit barns sanselige, sproglige og motoriske udvikling.

Musik kan udvikle selv helt små børn både intellektuelt, følelsesmæssigt og motorisk, så de ikke bare bliver i stand til at udtrykke sig i musikken, men også får nogle sidegevinster, som letter den sproglige og matematisk-logiske udvikling.

Musik, leg, glæde og samvær hænger sammen, og på småbørnsholdene får børn og forældre en mulighed for at gøre det i fællesskab.