Ole Søndergaard Lind

Jeg begyndte min uddannelse i klaver på musikkonservatoriet i Aalborg med Tove Lønskov og Rodlfo LLambias som lærere.

 

Efter et år blev jeg overflyttet til Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus, hvor jeg blev uddannet som klassisk pianist med György Vásárhelyi som lærer.

 

Foruden min eksamen på konservatoriet har jeg aflagt prøver i de forskellige musikalske fag, der i sin tid  hørte under  bifagseksamen i musik på Aarhus Universitet.

 

Efter en periode som gymnasielærer kom jeg til Struer Musikskole, hvor jeg nu har været ansat i en årrække.

 

Jeg har hovedsagelig undervist i klaverspil, men også i musikteori og hørelære.

 

Mød Ole

 

Underviser i klaver, teori, og hørelære