For de yngste

Musik kan udvikle selv helt små børn både intellektuelt, følelsesmæssigt og motorisk, så de ikke bare bliver i stand til at udtrykke sig i musikken, men også får nogle sidegevinster, som letter den sproglige og matematisk-logiske udvikling.

Musik, leg, glæde og samvær hænger sammen, og på småbørnsholdene får børn og forældre en mulighed for at gøre det i fællesskab.

Babyrytmik er musikalsk samvær med dit barn.

Det er dejligt, sjovt og styrker dit barns udvikling.

I babyrytmik tager vi udgangspunkt i barnets medfødte glæde ved musik.
Gennem musikken får barnet en positiv oplevelse sammen med sin mor/far,
hvor alle barnets sanser stimuleres og udvikles.
Samtidig får den medvirkende forælder et repertoire af nye og gamle sange, remser og bevægelseslege.

Babyer er fra fødselsøjeblikket i stand til at samspille med omgivelserne ved hjælp af lyde, mimik og kropssprog.
Rytme, lyd og bevægelse har de fået med sig i vuggegave, og deres sanser er for længst parate til at kunne modtage musikalske indtryk.  Babyrytmik udvikler børnenes musikalske sans og stimulerer deres trang til at udforske verden gennem lyd.
Sæsonlængde: 8 uger
Lektionslængde: 45 min.
Antal deltagere: 10
Tidspunkt efter aftale.
Pris 410 kr.
Lærer: Inger Kold

 

Tilmeld dig

Denne aktivitet henvender sig til børn og deres forældre, som er med i timerne.
Indholdet er børnesange, sanglege og rytmik.
Sæsonlængde: 8 uger
Lektionslængde: 45 min.
Antal deltagere: 10
Tidspunkt efter aftale.
Pris 410 kr.
Lærer: Inger Kold

 

Tilmeld dig

I den musikalske legestue deltager børnene med en forælder. Indholdet er børnesange, sanglege, rim og remser samt brug af rytmeinstrumenter.

Sæsonlængde: 8 uger
Lektionslængde: 45 min.
Antal deltagere: 10 elever
Tidspunkt: mandage 16:00-16:45  / tirsdage 15:15-16:00
Pris 410 kr. 
Lærer: Inger Kold

Tilmeld dig

I dette musikalske værksted afprøver eleverne forskellige instrumenter. Ud over instrumentalspil og sammenspil er der også fokus på sang, bevægelse og musikforståelse.

Sæsonlængde: 38 uger
Lektionslængde: 45 minutter
Antal deltagere: 10
Start i uge 33
Pris pr md.: 205 kr.

Lærere: Thomas Skydsgaard og Anders Nørgaard Henning

Tilmeld dig

I dette musikalske værksted afprøver eleverne forskellige instrumenter. Ud over instrumentalspil og sammenspil er der også fokus på sang, bevægelse og musikforståelse.

Sæsonlængde: 38 uger
Lektionslængde: 45 minutter
Antal deltagere: 10
Start i uge 33
Pris pr. md.: 205 kr.

Lærere: Thomas Skydsgaard og Anders Nørgaard Henning

Tilmeld dig