Børnekor - Struer Sangkraftcenter

I efteråret 2020 blev der oprettet børnekor på fire grundskoler i Struer kommune som et led af etableringen af "Struer Sangkraftcenter".

Dette sker som et samarbejde med musikskolen og den enkelte forkeskole.

Målet er at fortsætte de nuvæfrende kor og oprette flere på de øvrige skoler, så der på sigt kan tilbydes kor på alle skoler.

Lærere: En folkeskolelærer og en musikskolelærer

KONTAKT INFORMATION
Struer Musikskole
Bredgade 6
7600 Struer
97 85 30 50
musikskolen@struer.dk