For de yngste

Musikundervisning for de yngste

Musik kan udvikle selv helt små børn både intellektuelt, følelsesmæssigt og motorisk, så de ikke bare bliver i stand til at udtrykke sig i musikken, men også får nogle sidegevinster, som letter den sproglige og matematisk-logiske udvikling.

Musik, leg, glæde og samvær hænger sammen, og på småbørnsholdene får børn og forældre en mulighed for at gøre noget i fællesskab.  

 

Minimusik 1 - 3 år

Denne aktivitet henvender sig til børn og deres forældre, som er med i timerne.
Indholdet er børnesange, sanglege og rytmik.

Sæsonlængde: 36 uger
Lektionslængde: 45 minutter
Antal deltagere: 10
Tidspunkt efter aftale
Pris pr. md.: 190 kr.

 

 

Musikalsk legestue 3 - 5 år

I den musikalske legestue deltager børnene med en forælder. 
Indholdet er børnesange, sanglege, rim og remser samt brug af rytmeinstrumenter.

Sæsonlængde: 36 uger
Lektionslængde: 45 minutter
Antal deltagere: 10
Tidspunkt efter aftale
Pris pr. md.: 190 kr.

 

 

Musiklokomotiv på folkeskolerne for børn i 1. klasse

I dette musikalske værksted afprøver eleverne forskellige instrumenter. Ud over instrumentalspil og sammenspil er der også fokus på sang, bevægelse og musikforståelse.

Sæsonlængde: 38 uger
Lektionslængde: 45 minutter
Antal deltagere: 10
Start i uge 32
Pris pr md.: 190 kr.

Lærere: En folkeskolelærer og en musikskolelærer

 

 

Musikkarrusel for 1.-3. klasse Struer Friskole

I dette musikalske værksted afprøver eleverne forskellige instrumenter. Ud over instrumentalspil og sammenspil er der også fokus på sang, bevægelse og musikforståelse.

Sæsonlængde: 38 uger
Lektionslængde: 45 minutter
Antal deltagere: 10
Start i uge 32
Pris pr md.: 190 kr.

 

 

Musiklokomotiv på folkeskolerne for børn i 2. og 3. klasse

I dette musikalske værksted afprøver eleverne forskellige instrumenter. Ud over instrumentalspil og sammenspil er der også fokus på sang, bevægelse og musikforståelse.

Sæsonlængde: 38 uger
Lektionslængde: 45 minutter
Antal deltagere: 10
Start i uge 32
Pris pr. md.: 190 kr.

Lærere: En folkeskolelærer og en musikskolelærer

KONTAKT INFORMATION
Struer Musikskole
Bredgade 6
7600 Struer
97 85 30 50
musikskolen@struer.dk